Hi.

Mennaj mwen an soti nan yo te nan lekòl segondè Ameriken (ki soti nan peyi Zend, yo pa Natal Ameriken), epi li te premye mwen renmen.

Mwen te toujou te sanble yo jwenn ansanm byen ak fanm Ameriken

Nenpòt moun ki gen yon sit entènèt gratis kote mwen te kapab rankontre fanm Endyen kap chèche maryaj? Domaj minè, vyolans oswa menas, asèlman oswa sou vi prive envazyon, imitation oswa defòmasyon, fwod oswa èskrokri, Domaj minè, vyolans oswa menas, asèlman oswa sou vi prive envazyon, imitation oswa defòmasyon, fwod oswa èskrokri, Domaj minè, vyolans oswa menas, asèlman oswa sou vi prive envazyon, imitation oswa defòmasyon, fwod oswa èskrokri

About